Adviseur Water/Lozingen

Locaties > Zoetermeer, Mook, Eindhoven en Haren

Ben jij geïnteresseerd in thema's als duurzame waterberging, infiltratie, klimaatadaptief bouwen en lozingen van bedrijven op het oppervlaktewater of rioolwaterzuivering? Verdroging, wateroverlast, verzilting, afvalstoffenlozingen en uit- en afspoeling in oppervlaktewater hebben invloed op de inrichting van ons land. Onze afdeling Milieutechnologie denkt daar graag over mee en daarom zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team met een (junior of senior) wateradviseur die samen met collega's onze opdrachtgevers van een passend advies kan voorzien.

Dit is iets voor mij!

Wordt dit jouw werk?

Samen met je ervaren collega's op het gebied van vergunningverlening en milieu werk je samen met de opdrachtgever en het Waterschap, Rijkswaterstaat of een omgevingsdienst. Je gaat op zoek naar de juiste wijze van lozing, berging of infiltratie. Je begeleidt bedrijven bij een complexe Waterwetvergunning voor het lozen van een proces- of afvalwaterstroom. Daarnaast onderzoek je het lozen van bluswater bij calamiteiten, monitor je grondwaterstanden, bereken je grondwaterstromingen en bereken je en adviseer je over infiltratiemogelijkheden en duurzame waterberging.

Doe inspiratie op

Lees over onze projecten

Vergroot jij onze impact?

In eerste instantie verricht je werkzaamheden onder leiding van ervaren projectleiders. Vervolgens ga je eigen projecten draaien, maar je werkt natuurlijk niet alleen. Elk project vraagt om andere kennis en skills, die je tijdens het werk verder ontwikkelt. Werken bij Peutz vergt een combinatie van technisch hoogwaardige kennis en inzicht. Wil je je ontwikkelen als adviseur op het gebied van water, lozingen en infiltratie, en heb je een relevante technische opleiding afgerond op hbo-of wo-niveau zoals bijvoorbeeld Milieukunde of Environmental Sciences?

Bel Jeroen Hesen (0858228402) voor meer info. Of mail hem direct je sollicitatie!

Mail Jeroen Hesen